Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie procesu zapalnego w pozawałowej przebudowie i uszkodzeniu mięśnia sercowego

Autor:
Łukasz Karpiński, Maria Witkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
42
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktywacja zapalna, zawał mięśnia sercowego, pozawałowa przebudowa lewej komory
Czytaj

Badania ostatnich lat wskazują, że zwiększona aktywacja procesów zapalnych w objętym zawałem mięśniu sercowym, odgrywa ważną rolę w jego pozawałowej przebudowie. Początkowo jest to mechanizm adaptacyjny, jednak przewlekłe utrzymywanie się zwiększonej aktywacji prozapalnej, podobnie jak nadmierna aktywacja układów neurohormonalnych, może prowadzić do progresji uszkodzenia mięśnia sercowego. Z kolei zwiększone wydzielanie przeciwzapalnie działającej interleukiny-10 przeciwdziała jego poreperfuzyjnemu uszkodzeniu. Korzyści kliniczne wynikające z hamowa­nia układów neurohumoralnych u chorych po zawale serca dają podstawę do przypuszczeń, że modulacja procesów zapalnych może przyczynić się do rozwoju nowych kierunków terapii, której celem byłoby przeciwdziałanie i hamowanie niekorzystnej pozawałowej przebudowy serca.