Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kliniczne zastosowania rezonansu magnetycznego serca

Autor:
Jolanta Miśko, Łukasz A. Małek, Mateusz Śpiewak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
47
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
rezonans magnetyczny serca, żywotność mięśnia serca, funkcja mięśnia serca
Czytaj

Możliwości rezonansu magnetycznego serca (cardiovascularmagneticresonance - CMR) plasują tę metodę w pozycji standardu obrazowania w wielu klinicznych i naukowych zastosowaniach w diagnostyce kardiologicznej, stratyfikacji ryzyka oraz ocenie efektów leczenia. Swoją pozycję CMRzawdzię-cza wysokiej dokładności oraz powtarzalności oceny poszczególnych parametrów. Obecnie najbardziej uznane zastosowania kliniczne obrazowania CMR to ocena: 1. parametrów funkcjonalnych lewej i prawej komory serca z zastosowaniem sekwencji kinematograficznych (aktualnie najczęściej steadystate free precession - SSFP) - objętości późnorozkurczowej (EDV), objętości późnoskurczowej (ESV), objętości wyrzutowej (SV), frakcji wyrzuto­wej (EF), regionalnej kurczliwości mięśnia serca, 2. obecności, lokalizacji i śródściennej rozległości martwicy lub włóknienia w obrębie mięśnia serca na podstawie późnego wzmocnienia pokontrastowego, 3. ilościowego przepływu krwi w dużych naczyniach i istotności hemodynamicznej wad zastaw­kowych serca przy użyciu sekwencji phase contrast, 4. negatywnych skutków wad wrodzonych serca przy zastosowaniu sekwencji SSFP, angiografii MR, sekwencji o typie "czarna krew" i sekwencji z oceną przepływu. CMRjest nieinwazyjną metodą diagnostyczną serca z aktualnymi i perspektywicznymi możliwościami w ocenie anatomii, funkcji i żywotności serca.