Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dwupłatkowa zastawka aorty u sportowców i w populacji ogólnej - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Małgorzata Cenkier, Marek Cacko, Marcin Grabowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
54
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dwupłatkowa zastawka aorty, śmiertelność, ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, sport wyczynowy, badanie echokardiograficzne
Czytaj

Jedną z najczęstszych wrodzonych anomalii serca jest dwupłatkowa zastawka aortalna (bicuspid aortic valve - BAV), występująca u około 2% popula­cji. BAV objawia się przeważnie po wielu latach, skutkując niedomykalnością lub stenozą aortalną, niewydolnością serca, rozwarstwieniem aorty i podnosząc ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. W ostatnich miesiącach opublikowano wyniki długoterminowych (9- i 20-letnich) obser­wacji osób z BAV, potwierdzając częstsze występowanie incydentów sercowo-naczyniowych, przy czym śmiertelność w obserwowanych grupach była zbliżona do śmiertelności w populacji ogólnej. Częstość występowania BAV wśród sportowców wyczynowych jest podobna, jak w populacji ogólnej, co potwierdza zasadność przeprowadzania badań echokardiograficznych u osób rozpoczynających wyczynowe uprawianie sportów. W 5-letniej obserwacji wykazano przebudowę serca i aorty u osób z BAV uprawiających wyczynowo sport, nieprzekraczającą jednak granic normy.