Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terapia resynchronizująca - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
57
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
terapia resynchronizująca, niewydolność serca, migotanie przedsionków, ablacja złącza przedsionkowo-komorowego, lokalizacja elektrody lewokomorowej, mózgowy peptyd natriuretyczny, przesączanie kłębuszkowe
Czytaj

Terapia resynchronizująca (CRT) poprawia rokowanie i jakość życia pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Wyniki badań opublikowanych w okresie kilku ostatnich miesięcy wskazują na podobną skuteczność CRT u chorych z migotaniem przedsionków i u chorych z rytmem zatokowym. Analizowane są zależności między miejscem lokalizacji elektrody lewokomorowej a odsetkiem chorych prawidłowo odpowiadających na CRT. Implantacja elektrody lewokomorowej w obrębie ściany przedniej lub przednio-bocznej wydaje się słuszna w przypadku niepowodzenia próby implantacji elektrody w zalecanej lokalizacji - ściana boczna lub tylno-boczna. Najnowsze doniesienia opisują poprawę parametrów funkcji nerek u chorych po zastosowaniu CRT.