Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostra niewydolność serca w połogu - opis przypadku kardiomiopatii okołoporodowej

Autor:
Magdalena Kłosińska, Jarosław D. Kasprzak,TomaszWaszyrowski, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
70
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia, ciąża, niewydolność serca
Czytaj

Kardiomiopatia okołoporodowa to rzadka choroba o poważnym rokowaniu. Dotyczy dotychczas zdrowych kobiet w ostatnim miesiącu ciąży i wcze­snym okresie poporodowym. Dokładna przyczyna dysfunkcji skurczowej lewej komory nie jest znana. Wskazuje się przede wszystkim na tło zapalne, infekcyjne i autoimmunologiczne. Do typowych objawów klinicznych należą: mała tolerancja wysiłku, duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej i obrzę­ki obwodowe. Leczenie kardiomiopatii połogowej jest podobne do leczenia niewydolności serca spowodowanej innymi przyczynami. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo leków przenikających przez łożysko i do mleka. Głównym czynnikiem warunkującym dobre rokowanie jest normalizacja funkcji serca w ciągu kilku miesięcy po porodzie. U kobiet z utrzymującą się dysfunkcją lewej komory, ryzyko powikłań w czasie kolejnej ciąży jest duże i należy ją zdecydowanie odradzać.