Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu Blanda-White'a-Garlanda u 3-miesięcznego niemowlęcia

Autor:
Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Beata Kierzkowska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Tomasz Moszura, Piotr Jarosik, Jacek Moll, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
74
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niemowlę, naczynia wieńcowe, echokardiografia, zespół BWG
Czytaj

Zespół Blanda-White'a-Garlanda jest to nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej. Jego częstość występowania wśród wad układu sercowo-naczyniowego wynosi około 0,4%. Najczęściej jest to wada izolowana. Nie leczona anomalia jest przyczyną zgonu w pierwszym roku życia u 80-90% dzieci. Zwykle w pierwszym kwartale życia u dotychczas zdrowego i dobrze rozwijającego się niemowlęcia, pojawiają się objawy pod postacią blednięcia, napadów duszności oraz nieuzasadnionego płaczu i niepokoju. Są one uważane za odpowiednik bólu wieńcowego, występującego u dorosłych w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego. Wkrótce dołączają się objawy niewydolności krążenia. U starszych dzieci objawy kliniczne mogą być mniej wyrażone, ze względu na istnienie wieńcowego krążenia obocznego. Obecnie leczeniem z wyboru jest korekcja chirurgiczna wady przez bezpośrednie przeszczepienie ujścia lewej tętnicy wieńcowej do aorty. Alternatywnym zabiegiem jest operacja metodą Takeuchi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku 3-miesięcznego niemowlęcia, przyjętego do Kliniki Kardiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu słabego przyrostu masy ciała, u którego ostatecznie rozpoznano zespół Blanda-White'a-Garlanda.