Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zaburzeń motoryki przełyku w zapalnych układowych chorobach tkanki łącznej u dzieci

Autor:
Barbara Iwańczak, Krzysztof Matusiewicz, Teresa Olipra, Wiesław Prusek, Franciszek Iwańczak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
66
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
układowe zapalne choroby tkanki łącznej, choroba refluksowa przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: W przebiegu układowych chorób zapalnych tkanki łącznej mogą występować choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego. W dostępnym piśmiennictwie pediatrycznym brak jest szczegółowych danych na ten temat. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania zaburzeń motoryki przełyku i innych chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w zapal­nych układowych chorobach tkanki łącznej u dzieci. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 18 dzieci w wieku od 11 do 18 lat (12 dziewczynek, 6 chłopców) z rozpoznaniem: młodzień­czego idiopatycznego zapalenia stawów - 14 dzieci, twardziny ograniczonej - 2, zapalenia skórno-mięśniowego - 1, układowego tocznia rumieniowatego-1. U wszystkich dzieci wykonano badania manometryczne i 24-godzinne pH-metryczne przełyku oraz bada­nie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wyniki: U 8 dzieci (44%) stwierdzono nieprawidłową motorykę przełyku, polegającą na obniżeniu lub wzroście ciśnienia dolnego zwieracza przełyku, obniżeniu amplitudy fal perystaltycznych, obecności fal nietransmitowanych. Badanie pH-metryczne u 7 dzieci (39%) wykazało patologiczny refluks kwaśny. Na podstawie badania endoskopowego u 7 dzieci rozpoznano chorobę refluksową prze­łyku, u wszystkich badanych - przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka oraz u 1 dziecka chorobę wrzodową dwunastnicy. U 50% badanych stwierdzono zakażenie Helicobacterpylori. Wnioski: Zaburzenia motoryki przełyku oraz choroby żołądka występują często u dzieci z układowymi zapalnymi chorobami tkanki łącznej, zgłaszającymi objawy z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Najczęściej stwierdzane zmiany chorobowe to: choroba refluksowa przełyku i przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.