Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Korelacja obrazu USG o wysokiej częstotliwości jelita krętego i jelita grubego z obrazem kolonoskopowym w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego

Autor:
Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Dorota Gołyska, Beata Janek, Agnieszka Brodzisz, Stanisław Skomra, Agnieszka Pawłowska-Kamieniak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
80
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
przewód pokarmowy, USG wysokiej częstotliwości
Czytaj

Wprowadzenie: Ultrasonografia o wysokiej częstotliwości jest nieinwazyjną, powtarzalną i tanią metodą. Jest ważnym narzędziem słu­żącym do oceny chorób jelit, zwłaszcza nieswoistych zapaleń. Cel pracy: Ocena korelacji między obrazem ultrasonograficznym (USG) wysokiej częstotliwości a obrazem kolonoskopowym w cho­robach jelit. Materiał i metodyka: USG o wysokiej częstotliwości wykonano u 53 dzieci w wieku 1,7-17,6 lat z wybranymi chorobami przewodu pokarmowego. Badanie wykonano aparatem Sonoline Elegra firmy Siemens, głowicą liniową 7,5 L 40 o częstotliwości od 7,5 do 9,0 MHz w przekrojach podłużnych i poprzecznych, w opcji B-mode w skali szarości, w opcji tkankowego wzmocnienia harmonicz­nego oraz power Doppler. Wyniki: Ultrasonograficzne zmiany stwierdzono u 44 pacjentów. U 32 było to pogrubienie ściany jelit, w 21 przypadkach było to pogrubienie błony śluzowej i podśluzowej. U 17 dzieci obserwowano zwiększony przepływ naczyniowy w ścianie jelita. Hyperechogeniczność okołojelitowej tkanki tłuszczowej stwierdzono u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) i nieswoistym zapa­leniem jelit (n.z.j.). W grupie z ch. L-C, w porównaniu z pacjentami z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.), częściej stwierdzano obecność węzłów chłonnych krezkowych. Wnioski: USG o wysokiej częstotliwości jest nieinwazyjną, powtarzalną metodą, która może być użyta komplementarnie w diagnosty­ce różnicowej chorób jelit.