Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kliniczna ocena łuszczycy paznokci w powiązaniu z badaniem kapilaroskopowym łożyska paznokcia

Autor:
Joanna Bartosińska, Grażyna Chodorowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Jakub Chodorowski, Bartłomiej Wawrzycki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
73
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, kapilaroskopia, płytka paznokciowa
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry, w przebiegu której obserwuje się zmiany na skórze, w stawach oraz dotyczące płytek paznokcio­wych. W klinicznej ocenie zmian paznokciowych uwzględnia się nieprawidłowości wynikające z zajęcia przez proces chorobowy macierzy oraz łożyska paznokcia. Dokładniejszy wgląd w patologię łożyska paznokcia wraz z oceną jego unaczynienia umożliwia badanie kapilaroskopowe. Cel pracy: Celem pracy była ocena kliniczna i kapilaroskopowa zmian paznokciowych u pacjentów z łuszczycą. Materiał i metody: Badaniami objęto 111 dorosłych pacjentów, w tym 17 kobiet i 94 mężczyzn z rozpoznaną łuszczycą. Na płytkach paznokciowych rąk oceniano zmiany łuszczycowe, które spowodowane były zajęciem przez proces chorobowy macierzy i/lub łożyska paznokcia. Do oceny nasilenia łuszczycy paznokci wykorzy­stano wskaźnik NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index) (NAPSI80 i NAPSI320). Badanie kapilaroskopowe łożyska paznokciowego palców rąk przeprowadzono przy użyciu mikroskopu optycznego do kapilaroskopii. Wyniki: U 56,76% badanych obserwowano wydłużone pętle naczyniowe łożyska paznokcia, u 23,42% były one poskręcane, a u 11,71% występowały w dystalnej części łożyska pozbawione płytki paznokciowej. U 70,27% pacjentów obecne były wybroczyny pod płytką paznokciową. U chorych z najbardziej nasilonymi zmianami kapilaroskopowymi łożyska paznokcia stwierdzono istotnie wyższe wartości wskaźników NAPSI 80 (p=0,020) i NAPSI 320 (p=0,031). Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że kapilaroskopia, obok badania klinicznego, może być pomocna w ocenie nasilenia łuszczycy paznokci.