Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu środków myjących na barierę naskórkową

Autor:
Katarzyna Postrzech, Ewelina Pióro, Joanna Kopyra, Karolina Korfanty, Adam Reich
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
78
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
detergenty, mydła, skóra
Czytaj

Wprowadzenie: Mycie i pielęgnacja ciała to podstawowe potrzeby człowieka. Mydła, jedne z najczęściej stosowanych środków myjących, mogą jednak uszkadzać barierę naskórkową, zaburzając tym samym funkcję ochronną skóry. Cel pracy: Porównanie wpływu trzech wyselekcjonowanych środków myjących na stopień nawilżenia naskórka i utratę wody przez naskórek. Materiał i metody: Przebadano 34zdrowych ochotników (24 kobiety i 10 mężczyzn). ?redni wiek badanych wynosił 28,1±11,2 roku. Każdy z uczestników badania był proszony o mycie rąk przez 1 min jednym z trzech preparatów: szarym mydłem "Biały Jeleń" (Pollena Ostrzeszów, Polska), mydłem Dove®beauty cream bar (Uni-lever, Polska) oraz kostką do mycia Oilatum® do skóry suchej i wrażliwej (Stiefel, Polska). W jednym dniu u danego pacjenta oceniano wpływ tylko jednego środka myjącego. Każdorazowo badano rękę dominującą, a pomiary wykonywano na grzbiecie ręki przed myciem oraz po upływie 15,30,60,120 i 240 min od jej umycia. Wpływ mycia testowanymi preparatami na naskórek został oceniony za pomocą pomiaru nawilżenia warstwy rogowej naskórka (badanie korneometryczne) oraz utraty wody przez naskórek (TEWL) z wykorzystaniem modułu MPA-5 firmy Courage-Khazaka (Niemcy). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica 6.0. Wyniki: Wszystkie testowane środki myjące powodowały istotny spadek nawilżenia naskórka, przy czym istotne obniżenie nawilżenia warstwy rogowej po zastosowaniu szarego mydła utrzymywało się przez 4godz. po umyciu rąk (p=0,02), natomiast po umyciu mydłem Dove® przez 2 godz. (p=0,005). Kostka do mycia Oilatum® spowodowała najmniejsze obniżenie nawilżenia naskórka, a istotny spadek wartości pomiarów korneometrycznych w stosunku do pomiaru przed umyciem rąk od­notowano jedynie w przypadku oceny dokonanej 0,5 godz. po umyciu rąk tym preparatem (p=0,04). Wszystkie analizowane środki myjące powodowały wzrost wartości TEWL utrzymujący się przez ok. 30 min od umycia rąk. Nie wykazano, aby którykolwiek z testowanych produktów w istotny sposób różnił się od pozostałych pod względem wpływu na wartość TEWL. Wnioski: Z uwagi na to, że wszystkie badane mydła uszkadzały warstwę rogową naskórka, wskazane jest nawilżenie skóry po każdym umyciu rąk. Wydaje się, że spośród przebadanych preparatów kostka do mycia Oilatum® uszkadzała barierę naskórkową w najmniejszym stopniu.