Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność leczenia łuszczycy owłosionej skóry głowy szamponem Clobex®

Autor:
Andrzej Kaszuba, Iwonna Michalak, Aleksandra Kaszuba, Anna Ograczyk, Tomasz Browarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
89
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca owłosionej skóry głowy, leczenie, Clobex® szampon
Czytaj

Wprowadzenie:Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry występującą u ok. 2% populacji europejskiej oraz amerykańskiej i jest przyczyną 6-8% hospitali­zacji pacjentów na oddziałach dermatologicznych. Owłosiona skóra głowy stanowi najczęstszą lokalizację łuszczycy, a zmiany te na wiele lat mogą poprzedzać wys­tąpienie łuszczycy na skórze gładkiej. W leczeniu stosuje się preparaty działające miejscowo, zawierające kwas salicylowy, siarkę, dziegcie, kortykosteroidy, azole czy pochodne witaminy D3. Cel pracy: Celem badania była ocena skuteczności i tolerancji szamponu Clobex® (0,05% propionian klobetazolu) stosowanego w przypadkach łuszczycy owłosionej skóry głowy w stopniu umiarkowanym do ciężkiego. Materiał i metody: Badaniem objęto 30 chorych (17 kobiet i 13 mężczyzn) z rozpoznaniem łuszczycy owłosionej skóry głowy. Wszyscy chorzy stosowali szampon Clobex® 1xdz. na 15 min przed spłukaniem. Oceny klinicznej przez lekarza dokonywano wg specjalnie stworzonej skali oceny w tygodniach 0, 1., 2., 3. i 4. Oceny właś­ciwości ogólnych szamponu dokonywał każdy pacjent wg specjalnej skali oceny po zakończeniu leczenia. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Łączna ocena punktowa przed leczeniem wynosiła 14,64±3,46. Po tygodniu leczenia zaobserwowano wyraźną poprawę stanu klinicznego (10,85±2,81, p<0,05), a po 2 tyg. obserwacji ocena łączna wynosiła 4,8±1,6 i był to wynik wysoce znamienny w porównaniu z oceną wyjściową (p<0,01). Po 3 i 4 tyg. leczenia uzyskano łączne oceny wartości punktowych odpowiednio -1,8±0,6 i 0,75±0,3 (p<0,001) w porównaniu z oceną wyjściową. Ocena ogólnych właściwości szamponu Clobex® przez pacjentów była bardzo wysoka. Uzyskano 80% (24 chorych) wyników bardzo dobrych i 20% (6 chorych) wyników dobrych. Wnioski: Szampon Clobex® okazał się bardzo skuteczny i bezpieczny w leczeniu łuszczycy skóry głowy. Korzystne efekty kliniczne obserwowano już po 1 i 2 tyg. stosowania. W trakcie leczenia i po jego zakończeniu nie obserwowano żadnych objawów ubocznych, a ocena właściwości kosmetycznych szamponu przez pacjentów była bardzo wysoka.