Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół REM?

Autor:
Igor Michajłowski, Agata Maciejewska, Wioletta Barańska-Rybak, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Magdalena Trzeciak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
100
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
mucynoza, choroby skóry
Czytaj

Mucynozy skóry są heterogenną grupą chorób charakteryzujących się odkładaniem złogów mucyny w skórze właściwej. Siatkowata rumieniowata mucynoza jest pierwotnie skórną postacią choroby z typowym obrazem klinicznym i histopatologicznym. Przedstawiono przypadek 34-letniej pacjentki, u której objawy kliniczne oraz obraz histopatologiczny zmian skórnych mogą odpowiadać siatkowatej rumieniowatej mucynozie.