Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Plamica Henocha-Schönleina - diagnostyka i monitorowanie z wykorzystaniem badania termograficznego - opis przypadku

Autor:
Danuta Mikulska, Joanna Stosio-Rostecka, Romuald Maleszka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
104
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, plamica Henocha-Schönleina, termografia
Czytaj

Pacjent, lat 23, przyjęty został do Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych z powodu bolesnego owrzodzenia, zlokalizowanego w obrębie grzbietu stopy prawej. Uprzednio dwukrotnie, 2 lata, a następnie 2 mies. wcześniej, chory był hospitalizowany w Oddziale Chorób Wewnętrznych z rozpoznaniem plamicy Henocha-Schön­leina. W trakcie powtórnego pobytu w szpitalu wystąpiły dodatkowo - poza wybroczynami -zmiany martwicze w obrębie grzbietu stopy prawej. Po ich chirurgicz­nym opracowaniu pozostało owrzodzenie, które nie goiło się przez miesiąc. Przy przyjęciu do Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych stwierdzono bardzo bolesne, głębokie, dochodzące do powięzi owrzodzenie o średnicy 6 cm w obrębie grzbietu prawej stopy oraz pojedyncze zmiany martwicze w obrębie stopy prawej i lewej. Wyniki badań laboratoryjnych, poza leukocytozą, były w granicach wartości prawidłowych. Na podstawie badania histopatologicznego pozornie niezmienionej skó­ry uda lewego rozpoznano leukocytoklastyczne zapalenie naczyń. Badanie termograficzne uwidoczniło obniżenie temperatury w obrębie podudzia i stopy prawej oraz niewielkiego stopnia stopy lewej. Badania ultrasonograficzne wykonane metodą Dopplera oraz tomografia komputerowa naczyń wykazały zaburzenia przepły­wu w tętnicach obu kończyn dolnych, z przewagą zmian w kończynie prawej. W leczeniu zastosowano antybiotykoterapię przez miesiąc oraz immunosupresję (prednizon, cyklofosfamid) przez 6 mies. Owrzodzenie pokryte zostało przeszczepem skóry. Po leczeniu zmiany skórne uległy całkowitemu zagojeniu.