Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyłość jako czynnik sprzyjający ujawnieniu wrodzonej skłonności do zakrzepów

Autor:
Klaudia Poljaková, Rudolf Pullmann
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
106
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
chorobliwa otyłość, owrzodzenie kończyny dolnej, wrodzone choroby zakrzepowe
Czytaj

Autorzy opisali pacjenta z chorobliwą otyłością, chorującego od 13 lat na zespół metaboliczny, bez objawów cukrzycy. Pacjent przeszedł głęboką zakrzepicę vena tibialisanterior oraz miał nawracające zapalenie żył, przede wszystkim vena saphena parva. Przyczyny skłonności do tworzenia zakrzepów oraz występowania trudno gojącego się owrzodzenia podudzi można upatrywać w: a) mutacji w genie dla protrombiny, b) skąpo objawowego stanu zapalnego, mającego potwierdzenie m.in. w markerach białkowych, który występuje u chorych na chorobliwą otyłość i/lub zespół metaboliczny i prowadzi do uaktywnienia trombocytów, c) patologicz­nym wzroście stężenia adipocytokin (adiponektyny, rezistyny, leptyny). Leczenie chirurgiczne należy przeprowadzić jedynie wtedy, gdy pacjent istotnie zmniejszy masę ciała. Leczenie przeciwzakrzepowe z zastosowaniem warfaryny było efektywne.