Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powikłania pooperacyjne po różnych metodach operacji wytwórczych przełyku

Autor:
Marta Strutyńska-Karpińska, Krzysztof Grabowski, Jerzy Błaszczuk, Krystyna Markocka-Mączka, Renata Taboła, Barbara ?liwa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
113
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
operacje wytwórcze przełyku, powikłania pooperacyjne
Czytaj

Wprowadzenie: Chirurgia wytwórcza przełyku obarczona jest licznymi powikłaniami pooperacyjnymi, których odsetek waha się od kilku do kilkunastu procent. Celem pracy jest analiza powikłań pooperacyjnych po różnych metodach operacji wytwórczych przełyku. Materiał i metody: Praca przedstawia analizę pooperacyjnych powikłań po różnych sposobach operacji wytwórczych w grupie 195 pacjentów obojga płci w wieku od 8 do 74 lat (żołądek - 3, jelito czcze - 47, jelito kręte - 1, jelito kręte+kątnica - 1, jelito kręte+prawa część okrężnicy - 72, prawa część okrężnicy - 66, lewa część okrężnicy - 4, prawa+lewa część okrężnicy - 1). W analizowanej grupie chorych wskazaniem do operacji wytwórczej u 89 osób były nienowotworowe zmiany przełyku, a u 106 - nowotwór złośliwy. Wyniki: Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 60 chorych (30,7%). ?miertelność pooperacyjna wynosiła 9,7% (19 osób). Najcięższe powikłania to: martwica części lub całego przeszczepu jelitowego (przyczyna zgonu 4 chorych - 2,05%), rozejście się zespolenia szyjnego (2 -1,02%), niewydol­ność krążeniowo-oddechowa (4 - 2,05%) i nieodwracalny wstrząs pooperacyjny (1 przypadek zgonu - 0,5%). Spośród innych, często obserwowa­nych powikłań należy również wymienić przetoki zespolenia szyjnego (12,8%). Zdecydowanie częściej powikłania pooperacyjne występowały po plastykach przełyku z jelita grubego (21,01%) oraz wśród chorych operowanych z powodu raka przełyku (26,6%). Wnioski: Podstawowym wymogiem w chirurgii wytwórczej przełyku jest zapewnienie dobrego ukrwienia przeszczepu. Martwica części lub całego przeszczepu jest najcięższym i najniebezpieczniejszym powikłaniem po operacji wytwórczej. Powikłania pooperacyjne są zdecydowanie częstsze po plastykach z jelita grubego i wśród chorych operowanych z powodu raka przełyku.