Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chirurgiczne leczenie otyłości

Autor:
Krzysztof Paśnik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
139
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
chorobliwa otyłość, chirurgia bariatryczna, zespół metaboliczny
Czytaj

Początki chirurgicznego leczenia otyłości sięgają połowy ubiegłego wieku. Od tego czasu wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością oraz rozwój nowych technik i metod chirurgicznych znacznie przyczyniły się do rozwoju chirurgii bariatrycznej. Wieloletnie obserwacje chorych poddanych leczeniu operacyjnemu pozwoliły określić operacje bariatryczne mianem operacji bezpiecznych i przynoszących korzyść zarówno zdrowotną jak i poprawiającą jakość życia. Rozszerzenie wskazań do leczenia operacyjnego daje możliwość wykonywania tych operacji także u dzieci oraz u osób powyżej 65 r.ż.