Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba uchyłkowa jelita grubego - aspekty chirurgiczne

Autor:
Artur Binda
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
160
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
choroba uchyłkowa, powikłane zapalenie uchyłków, leczenie chirurgiczne
Czytaj

Nadal istnieją kontrowersje dotyczące chirurgicznego leczenia powikłanej choroby uchyłkowej jelita grubego. Nie ma jednoznacznych wskazań do wykonywania planowych zabiegów resekcyjnych po 2 niepowikłanych epizodach ostrego zapalenia uchyłków. Planowa resekcja nie wpływa na poprawę wyników leczenia, zmniejszenie śmiertelności oraz ilości powikłań związanych z kolejnym nawrotem ostrego zapalenia uchyłków. Do przedziurawienia przewodu pokarmowego dochodzi zazwyczaj w trakcie pierwszego epizodu ostrego zapalenia uchyłków. W chwili obecnej techniki laparoskopowe są powszechnie akceptowane w leczeniu chirurgicznym niepowikłanego zapalenia uchyłków. Mogą być stosowane z powodzeniem w przypadkach powikłanego zapalenia bez wpływu na wzrost śmiertelności i ilości powikłań. Doświadczenie w chirurgii lapa-roskopowej ma istotne znaczenie dla wyników leczenia. Zaawansowany wiek pacjenta, obecność chorób współistniejących, zabieg ze wskazań pilnych oraz przedziurawienie jelita grubego, to czynniki zwiększające w sposób istotny śmiertelność i ilość powikłań po chirurgicznym leczeniu powikłań choroby uchyłkowej. W artykule omówiono współczesne podejście do planowych zabiegów w przypadku nawrotów ostrego zapalenia uchyłków, bezpieczeństwo zabiegów resekcyjnych z pierwotnym zespoleniem w powikłanym zapaleniu uchyłków, obecne poglądy na temat roli metod laparoskopowych w leczeniu powikłanej choroby uchyłkowej. Przedstawiono również najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki leczenia chirurgicznego powikłań choroby uchyłkowej.