Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Co nowego w chorobach odbytu i kanału odbytu

Autor:
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Grzegorz Nawrocki
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
163
Strona końcowa:
169
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
szczelina odbytu, guzki krwawnicze, nietrzymanie stolca, rak odbytu, choroba Leśniowskiego-Crohna
Czytaj

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w diagnostyce i leczeniu chorób odbytu i kanału odbytu. Postęp w diagnostyce zaznacza się zarówno w zakresie metod o charakterze obrazowym, takich jak ultrasonografia 2D i 3D, czy rezonans magnetyczny, jak też w zakresie badań czynnościo­wych, takich jak nieinwazyjna elektromiografia powierzchniowa. W leczeniu chirurgicznym chorób proktologicznych, tak jak w innych działach chirurgii, obserwuje się rozwój technik małoinwazyjnych. Z drugiej jednak strony wielu chirurgów wraca do starych metod leczenia, zmieniając tylko szczegóły techniczne. Skuteczność tych metod nie zawsze można jednoznacznie ocenić, głównie ze względu na krótki okres obserwacji i nie zawsze jednorodne grupy pacjentów. W artykule omówiono postępy w leczeniu takich chorób zapalnych, jak: szczelina odbytu, guzki krwawnicze, ropnie, przetoki, kłykciny oraz leczenie anorektalnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna. Duże zmiany zaobserwowano w leczeniu chirurgicznym przetok odbytu. Wobec wysokiego odsetka powikłań leczenia operacyjnego przetok odbytu, od kilku lat pojawiły się próby leczenia zachowawczego tej choroby. Do takich metod należy stosowanie klejów tkankowych oraz "zatyczek", przy pomocy których zamyka się ujście wewnętrzne przetoki. Postęp w zakresie leczenia anorektalnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna przejawia się głównie we wprowadzaniu do leczenia nowszych generacji leków przeciwzapalnych, zaś nowością ostatnich lat jest leczenie biologiczne. Omówiono też aktualne wytyczne w diagnostyce i leczeniu nietrzymania stolca, a także współczesne trendy w postępowaniu w przypadkach pacjentów z nowotworami odbytu. Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa z zakresu leczenia proktologicznych chorób zapalnych oraz nowotworów odbytu.