Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inwazyjne zakażenia grzybicze o trudnym przebiegu w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Autor:
Grażyna Sobol, Katarzyna Musioł, Agnieszka Mizia-Malarz, Weronika Stolpa, Małgorzata Krupa, Anna Szyszka, Elżbieta Kuleta, Ewa Walczak, Ludwik Stołtny, Halina Woś
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
104
Strona końcowa:
107
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
inwazyjne zakażenia grzybicze, dzieci, ostre białaczki
Czytaj

Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) u dzieci z rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) stanowią trudny problem diagnostyczny i terapeutyczny. W niniejszej pracy przed stawiono 2 pacjentki z ALL oraz zlokalizowanym inwazyjnym zakażeniem grzybiczym zdiagnozowanym typowo, podczas przebiegu gorączki neutropenicznej. Mimo wczesnej terapii przeciwgrzybiczej, jedna z pacjentek, 3-letnia dziewczynka,zmarła z powodu progresji IZG.