Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza obrazu klinicznego oraz częstości występowania zapaleń płuc o etiologii Chlamydia trachomatis u dzieci od 1 do 36 miesiąca życia

Autor:
Przemysław Kiciński, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Małgorzata Wiśniewska-Ligier, Tomasz Gęsicki
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
104
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Chlamydia trachomatis, zapalenie płuc, dzieci, obraz kliniczny
Czytaj

Wprowadzenie: Chlamydia trachomatis jest powszechnie występującym zakaźnym patogenem, wywołującym schorzenia w obrę­bie wielu narządów i układów. U najmłodszych pacjentów wywołuje między innymi zapalenie płuc, którego obraz kliniczny może być bardzo różny. Celem pracy była analiza obrazu klinicznego oraz częstości występowania zapaleń płuc o etiologii Chlamydia trachomatis u dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 41 dzieci w wieku od 1 do 36 miesiąca życia (średni wiek 9 miesięcy i 20 dni ± 8 miesięcy i 18 dni), hospitalizowanych w III Klinice Pediatrii ICZMP w latach 2003-2008, u których rozpoznano zapalenie płuc o etiologii Chlamydia trachomatis. Wyniki: W analizowanym okresie w klinice z powodu zapalenia płuc hospitalizowano 1087 dzieci w wieku od 1 do 36 miesiąca życia. Zapalenie płuc o etiologii Chlamydia trachomatis rozpoznano u 41 dzieci, tj. u 3,8% badanych, w tym u 4,1% niemowląt, u 3,5% dzieci w 2 roku życia oraz u 2,6% dzieci w 3 roku życia. Wśród objawów klinicznych najczęściej obserwowano napadowy kaszel (u 85,4%) oraz duszność (u 63,4% dzieci). W dalszej kolejności stwierdzono: zaczerwienienie gardła u 43,9% badanych, nieżyt nosa u 41,5%, nieznacznie podwyższoną temperaturę ciała u 39,0%, a u 19,5% dzieci — powiększenie obwodowych węzłów chłonnych. Zmiany osłuchowe nad polami płucnymi obecne były u 78,0% pacjentów. W badaniach laboratoryjnych rzadko obser­wowano wzrost wartości wskaźników ostrego zapalenia. Aktywność białka C-reaktywnego była podwyższona u 29,3%, natomiast liczba krwinek białych (WBC) - tylko u 7,3% dzieci. W obrazie białokrwinkowym zwraca uwagę fakt, że u znacznej liczby dzieci stwierdzono podwyższenie bezwzględnej liczby oraz odsetka monocytów odpowiednio u 39,0% i 75,6% dzieci. W obrazach ra­diologicznych klatki piersiowej najczęściej obserwowano śródmiąższowe zmiany zapalne z cechami rozdęcia w obwodowych obszarach płuc. Wnioski: Zakażenie Chlamydia trachomatis stanowi istotny czynnik wywołujący zapalenie płuc, które może być przyczyną ho­spitalizacji oraz ciężkiego przebiegu choroby. Zakażenie tym patogenem powinno być uwzględniane w etiologii zapaleń płuc nie tylko u niemowląt, ale także u dzieci w 2 i 3 roku życia.