Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Asymetria ułożenia głowy u niemowląt - wpływ na globalny rozwój ruchowy

Autor:
Anna Olszewska, Wojciech Hagner
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
122
Strona końcowa:
125
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
kręcz szyi, rehabilitacja niemowląt
Czytaj

Wprowadzenie: Asymetria ułożenia głowy u niemowląt obejmuje wiele elementów wyrażających się w nieprawidłowym kształ­cie poszczególnych części ciała lub zaburzeniach postawy ciała i ruchu. Objawy mogą mieć charakter strukturalny i/lub funkcjo­nalny, z miejscową lub uogólnioną lokalizacją. Cel pracy: Ocena częstości występowania asymetrii ustawienia głowy u niemowląt skierowanych na rehabilitację do Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Toruniu oraz próba oceny efektów usprawniania niemowląt, u których stwierdzono asymetrię ustawienia głowy pod względem uzyskania pełnej symetrii oraz normalizacji globalnych wzorców ruchowych. Materiał i metody: Wyselekcjonowano grupę 55 niemowląt z objawami asymetrii ustawienia głowy. W trakcie comiesięcznych wizyt oceniano symetrię i rozwój ruchowy dzieci oraz udzielano indywidualnych zaleceń rodzicom. Wyniki: Problem asymetrycznego ustawienia głowy jest zjawiskiem częstym u noworodków i niemowląt skierowanych na reha­bilitację. Asymetria ułożenia głowy rzutuje na globalny wzorzec postawy i ruchu u niemowląt. Jako pierwsze normalizacji ulega ustawienie głowy w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej. Normalizacja ustawienia głowy nie przesądza o zakończeniu terapii, która z reguły trwa dłużej. Wnioski: Stwierdzono częstsze skręcanie głowy przez niemowlęta w prawą stronę w stosunku do lewej (2:1). W trakcie prowa­dzonej terapii uzyskano normalizację ustawienia głowy oraz wzorców ruchowych u niemowląt.