Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współ występowanie wrodzonych zespołów genetycznych i nowotworów wieku rozwojowego

Autor:
Anna Panasiuk, Maryna Krawczuk-Rybak, Katarzyna Muszyńska-Rosłan
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
126
Strona końcowa:
131
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespoły wad genetycznych, nowotwory, wiek rozwojowy
Czytaj

Hipoteza „dwóch uderzeń" w procesie rozwoju nowotworów, sformułowana w latach 70. ubiegłego stulecia przez Knudsona, spo­wodowała zwiększone zainteresowanie badaczy na całym świecie podłożem genetycznym chorób rozrostowych. Nagromadzenie różnych nowotworów u członków danej rodziny, w ilości przekraczającej ich spontaniczne występowanie, jest charakterystyczne dla wrodzonych zespołów genetycznych. Często już w okresie dzieciństwa można stwierdzić predyspozycję do rozwoju szere­gu chorób rozrostowych. Długotrwały nadzór medyczny pacjentów z obciążonych nowotworami rodzin, powinien uwzględniać wczesne wykrywanie zarówno wad wrodzonych, jak i związanych z nimi powikłań, a co za tym idzie — szybkie leczenie w spe­cjalistycznych ośrodkach. W niniejszym opracowaniu prezentowany jest krótki przegląd najczęściej występujących nowotworów u dzieci z zespołami wad genetycznych.