Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część II. Aspekty kliniczne alergii pokarmowej

Autor:
Maciej Kaczmarski, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska, Anna Bobrus-Chociej
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
138
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, uczulenie, objawy, dzieci, dorośli
Czytaj

Nadwrażliwość pokarmowa dotyczy pewnej grupy osób, u których pierwszy kontakt układu immunologicznego z alergenem po­karmowym wywołuje bezobjawowe zjawisko uczulenia (sensitization). Powtarzająca się ekspozycja na ten alergen, której to­warzyszy udział czynników wspomagających, prowadzi do rozwoju choroby alergicznej (alergii pokarmowej). Na przestrzeni ostatniego półwiecza klasyczny obraz kliniczny alergii pokarmowej uległ zmianie. Najczęstsza niegdyś manifestacja tej choroby (postać żołądkowo-jelitowa) ustąpiła miejsca alergicznej manifestacji skórnej (najczęściej atopowemu zapaleniu skóry), a wśród dolegliwości z przewodu pokarmowego dominują aktualnie zaburzenia motoryczne. W najmłodszym wieku są to: refluks żołądkowo-przełykowy, alergiczne zapalenie jelit oraz zaparcia. U dzieci starszych alergiczne dolegliwości żołądkowo-jelitowe na tle refluksowym lub związane z eozynofilowym naciekiem błony śluzowej przełyku, żołądka i jelit manifestują się nawracającymi bólami brzucha. Towarzyszą im często objawy ze strony układu oddechowego (nosa, gardła, krtani, oskrzeli, płuc). Znacząca część tej pracy jest poświęcona nietypowej manifestacji alergii pokarmowej, wywoływanej u osób uczulonych przez alergeny zamaskowane, dostające się do organizmu chorego drogą pokarmową oraz drogą nietypową (np. inhalacyjną). W końcowej części pracy nawiązano do własnych doświadczeń w zakresie tej nietypowej manifestacji alergii pokarmowej w konfrontacji z dostępną literaturą.