Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część III. Aspekty społeczne alergii pokarmowej

Autor:
Maciej Kaczmarski, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska, Anna Bobrus-Chociej
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
139
Strona końcowa:
142
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, jakość życia, dzieci, dorośli, czynniki społeczno-ekonomiczne
Czytaj

Alergia pokarmowa jest chorobą przewlekłą dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na częstość występowania, ocenianą na około 4-8% populacji dziecięcej i około 2-3% populacji dorosłych, wraz z innymi chorobami alergicznymi należy do chorób spo­łecznych. Wiedzę na temat wieloaspektowego wpływu chorób alergicznych na człowieka, jego życie i kontakty społeczne, przy­noszą badania nad jakością życia chorych i ich rodzin. Większość z nich dotyczy jednak astmy, alergicznego nieżytu nosa czy atopowego zapalenia skóry. Wyniki nielicznych badań światowych, prowadzonych pod tym kątem nad alergią pokarmową, wskazują na wiele niekorzystnych zjawisk, dotykających zarówno chorego, jak i jego rodzinę, zaburzających codzienne ich funkcjonowanie (konieczność przestrzegania zaleceń diety eliminacyjnej, stres związany z ryzykiem popełnienia błędu dietetycznego). Oceniono, że alergia pokarmowa powoduje znaczne obniżenie poziomu jakości życia chorych w różnym wieku i ich rodzin, wpływając na stan psychoemocjonalny, rozwój fizyczny oraz sferę kontaktów społecznych. Grupa badaczy realizujących finansowany przez Unię Europejską projekt EuroPrevall, poświęcony ustaleniu częstości występowania alergii pokarmowej oraz jej wpływu najakość życia chorych i ich rodzin, zwróciła uwagę na fakt, że koszty ekonomiczne i społeczne tej choroby ponoszone są zarówno przez chorych, jak i przez społeczeństwo i dotykają różnych sfer życia społecznego. Potencjalne skutki społeczne i koszty ekonomiczne alergii pokarmowej w odniesieniu do poszczególnych osób, rodzin, sektora ochrony zdrowia, przemysłu spożywczego i innych sfer życia społecznego, nie są jeszcze do końca poznane.