Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenie wywołane parwowirusem B19 u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku

Autor:
Wiktor Sabanty, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
148
Strona końcowa:
151
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zakażenie, parwowirus B19, dziecko, opis przypadku
Czytaj

W pracy przedstawiono opis przypadku — zakażenia wywołanego przez parwowirus B19 u 6-letniej dziewczynki. Na podsta­wie objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych początkowo podejrzewano chorobę nowotworową, jednak w wyniku przeprowadzonej diagnostyki wykluczono to rozpoznanie. Dziewczynkę w celu diagnostyki stanów gorączkowych, z podejrze­niem posocznicy, przeniesiono do Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. Przeprowadzona szczegółowa diagnostyka różnicowa pozwoliła na wykluczenie innych chorób charakteryzujących się podobnymi objawami. Za wyjątkiem infekcji wywołanej przez B19V nie stwierdzono innych przyczyn wywołujących wyżej opisane nieprawidłowości. Rozpoznanie parwowirozy i powiązanie objawów klinicznych z tą chorobą nastąpiło dopiero w ostatnich dniach hospitalizacji dziecka, na pod­stawie badań serologicznych. W wyniku zastosowanego w klinice leczenia uzyskano poprawę stanu klinicznego dziecka. Pacjentkę w stanie dobrym wypisano do domu.