Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stopnia zagrożenia cukrzycą u potomstwa pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2

Autor:
Irena Szykowna, Renata Wąsikowa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
83
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 2, potomstwo pacjentów z rozpoznaną cukrzyca typu 2, nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy
Czytaj

Wprowadzenie: Istnieje wiele czynników ryzyka cukrzycy typu 2. Jednym z nich jest występowanie tej choroby u krewnych pierwszego stopnia. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było: a) określenie stopnia zagrożenia cukrzycą typu 2 w populacji dorosłych dzieci pacjentów z tym schorzeniem, b) analiza częstości cukrzycy typu 2 i innych zaburzeń u potomstwa w zależności od występowania cukrzycy u rodziców, c) wykrycie zaburzeń metabo­licznych przed wystąpieniem objawów klinicznych oraz rozwojem makro- i mikroangiopatii, d) wprowadzenie wczesnej prewencji oraz leczenia w razie istniejących zaburzeń, e) ocena wpływu wieku i płci na występowanie zaburzeń metabolicznych. Materiał i metody: Badaniami objęto 197 zdrowych osób w wieku 18-71 lat, 126 kobiet i 76 mężczyzn. Osób, u których ojciec miał rozpoznaną cukrzy­cę typu 2 było 74, średnia wieku 42 lata, matka - 121, średnia wieku 43 lata. W 1 przypadku na cukrzycę chorowali oboje rodzice. Wszystkich badanych potomków podzielono na grupy wiekowe: 18-44 lat i powyżej 44 lat, a także w podgrupy w zależności od płci. U wszystkich badanych wykonano nastę­pujące oznaczenia: BMI, glikemia 2-krotnie, OGTT, cholesterol, TG, HDL, LDL, insulinemia, peptyd C, HbA1c, pośredni indeks oporności insulinowej. Wyniki: Hiperglikemię stwierdzono u 37%, w tym nieznaną cukrzycę typu 2 w 25% u potomstwa chorych ojców. W grupie potomków matek nieznaną cukrzycę typu 2 stwierdzono w 23%. W całej grupie 58% badanych miało nadwagę lub otyłość. Zaburzenia glikemii występowały w 44%, szczególnie w grupie wiekowej powyżej 44 lat. Przeszło połowa badanej grupy miała podwyższony poziom cholesterolu oraz HbA1c, szczególnie płci męskiej i powy­żej 44 lat. Podwyższony poziom insuliny, peptydu C, HbA1c oraz BMI i ciśnienia tętniczego korelował z wiekiem powyżej 44 roku życia i płcią męską. Wnioski: 1. Potomstwo rodziców z cukrzycą typu 2 należy traktować jako grupę wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2; 2. Konieczne są komplek­sowe badania a następnie ścisły monitoring czynników ryzyka związanych z cukrzycą u potomstwa rodziców z cukrzycą typu 2.