Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sytuacja profilaktyki jodowej w Polsce w świetle ostatnich rekomendacji WHO dotyczących ograniczenia spożycia soli

Autor:
Zbigniew Szybiński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
103
Strona końcowa:
107
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
profilaktyka jodowa, ciąża, dzieci szkolne
Czytaj

Profilaktykę jodową w Polsce, opartą na jodowaniu soli kuchennej, rozpoczęto w 1935 r. Działalność ta była kontynuowana, po przerwie wywołanej wojną, do 1980 r., kiedy to zaniechano jej na okres lat 1980-1989. W 1991 r. powołano Polską Komisję ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu. Przeprowadzone badania epidemiologiczne w latach 1992-1993 określiły stan niedoboru jodu w Polsce jako średni, a w obszarze nadmorskim - lekki i w roku 1996 zarzą­dzeniem Ministra Zdrowia została wprowadzona profilaktyka jodowa oparta na obowiązkowym jodowaniu soli kuchennej (30±10gr KJ/kg) oraz odżywek niemowląt (10 ug J/100 ml). Model ten, wzbogacony następnie o rekomendowana dodatkowa dawkę jodu u kobiet w ciąży i karmiących (100-150 ug jodków/dzień), okazał sie wysoce efektywny. Częstość wola u dzieci szkolnych po 10 latach spadła średnio z 24% do 4,7%, częstość podwyższonych wartości TSH u noworodków obniżyła się z 14% do 6%, zahamowany został ostry wzrost zapadalności na zróżnicowanego raka tarczycy oraz obniżyła się znamiennie częstość jego formy pęcherzykowej. Obniżyła się również częstość wola u dorosłych, a zwłaszcza u kobiet w ciąży. WHO i ICCIDD określiły Polskę, jako kraj o wystarczającej podaży jodu na poziomie populacyjnym, a przy Katedrze i Klinice Endokrynologii CMUJ został powołany Ośrodek Współ­pracujący z WHO w zakresie Żywienia. Ostatnie rekomendacje WHO dotyczące ograniczenia spożycia soli jako czynnika ryzyka chorób układu naczynio­wego, zmuszają do wprowadzenia dodatkowych nośników jodu w produktach spożywczych, takich jak mleko i naturalne wody mineralne o znanym stężeniu jodków (100-200 ug/l). Czynnikiem koordynującym profilaktykę jodową w Polsce jest Polska Komisja ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu, oraz Narodowy Program Eliminacji Niedoboru Jodu finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.