Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola PPAR w powstawaniu zaburzeń metabolicznych u dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową (poniżej 2500 g)

Autor:
Ewa Barg
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
108
Strona końcowa:
113
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
PPAR, niska masa urodzeniowa, zaburzenia lipidowe, zaburzenia gospodarki węglowodanowej
Czytaj

Dzieci urodzone z niską masą urodzeniową (poniżej 2500 g) wykazują zwiększone ryzyko rozwinięcia zespołu metabolicznego w wieku dojrzałym. Jednym z regulatorów przemian lipidowych i węglowodanów są receptory aktywowane przez proliferatory peroksymów (PPAR). Należą one do podrodziny receptorów jądrowych czynników transkrypcyjnych. Aktywność PPAR wywiera plejotropowy efekt na wewnątrz- i zewnątrzkomórkowy metabolizm lipidów, homeostazę glukozy, proliferacje komórek, kontrolę stanów zapalnych i miażdżycy. Odgrywa rolę regulatora w patogenezie hiperlipidemii i modulatora w kontrolowaniu odpowiedzi zapalnej. Znane 3 rodzaje receptorów a, p, y wyrażone są w różnym stopniu w tkankach. W artykule omawia­ny jest wpływ działania PPAR w powstaniu zaburzeń stanów zapalnych i miażdżycowych, szczególnie w grupie ryzyka rozwinięcia zespołu metabolicz­nego, tj. u dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową (poniżej 2500 g).