Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Omówienie nowych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej

Autor:
Michał Ciurzyński, Justyna Pedowska-Włoszek, Piotr Pruszczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
110
Strona końcowa:
115
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zatorowość płucna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, heparyny drobnocząsteczkowe
Czytaj

Ostra zatorowość płucna (ZP) nadal stanowi ważny problem kliniczny. Choroba często nie jest właściwie diagnozowana i leczona. Wyniki nowych badań klinicznych oraz dynamiczny rozwój wiedzy medycznej spowodowały konieczność aktualizacji poprzednich zaleceń. We wrześniu 2008 r. w„European Heart Journal" ukazały się nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej. W wytycznych tych omówiono strategie diagnostyczne oraz leczenie pacjentów z zatorowością płucną. Kluczem do interpretacji wyników testów diagnostycznych oraz podjęcia odpowiedniej strategii diagnostycznej jest ocena klinicznego prawdopodobieństwa ZP. Istotną zmianą, w porównaniu do poprzednich wytycznych, jest podkreślenie roli, jaką odgrywają skale oceny prawdopodobieństwa ZP, oparte na prostych, łatwych do uzyskania danych. Nowością w obecnych zaleceniach jest wprowadzenie pojęcia ciężkości ZP, rozumianej jako przewidywane ryzyko wczesnego zgonu (zgon wewnątrzszpitalny lub do 30 dni od zachorowania). Autorzy zaleceń sugerują zastąpienie potencjalnie mylących określeń: masywna, submasywna i niemasywna zatorowość płucna określeniami: zatorowość wysokiego, pośredniego lub niskiego ryzyka wczesnego zgonu. Przedstawiono także zasady postępowania w szczególnych sytuacjach klinicznych, takich jak ciąża, czy choroba nowotworowa. Celem niniejszego opracowania jest omó­wienie najważniejszych wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej; szczególny nacisk został położony na wprowadzone zmiany w porównaniu z wersją poprzednią.