Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wady wrodzone ze zwiększonym obciążeniem następczym lewej komory

Autor:
Maria Kordybach, Mirosław Kowalski, Julita Niewiadomska, Piotr Hoffman
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
116
Strona końcowa:
121
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wrodzone wady serca, zwiększone obciążenie następcze lewej komory, zwężenie drogi odpływu lewej komory, koarktacja aorty
Czytaj

Dorośli pacjenci z wadami wrodzonymi serca są trudną grupą chorych dla lekarzy praktyków. Wśród wrodzonych anomalii serca, wady zwiększające obciążenie następcze lewej komory stanowią ponad 10%. Podstawowy mechanizm kompensujący, jakim jest przerost miokardium, może w formie zaawansowanej prowadzić do nagłego zgonu sercowego w mechanizmie komorowych zaburzeń rytmu. Pacjenci ci są także narażeni na ryzyko infek­cyjnego zapalenia wsierdzia. Diagnostyka wad wrodzonych ze zwiększonym obciążeniem następczym bywa trudna, a podjęcie decyzji co do sposobu leczenia i prowadzenie chorego po ewentualnym zabiegu, wymaga dużej wiedzy i doświadczenia lekarza prowadzącego. Opracowanie to ma na celu przybliżenie problemów związanych z opieką nad tą grupą chorych.