Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie opieki stomatologicznej u chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi

Autor:
Beata Wożakowska-Kapłon, Monika Włosowicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
122
Strona końcowa:
125
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zapalenie przyzębia, ostre zespoły wieńcowe, choroby serca
Czytaj

W ciągu minionej dekady wiele badań było zorientowanych na poszukiwanie związków między chorobami przyzębia i chorobami serca. Czynniki ryzyka dla występowania chorób przyzębia i rozwoju miażdżycy są podobne. Natomiast mechanizm wiodący do uszkodzenia naczyń wieńcowych w przebiegu chorób przyzębia nie jest jasny. Zapalenie przyzębia, jest wywołane przez bakterie jamy ustnej wywołujące lokalnie proces zapalny. Patogeny przyzębia odgrywają w tym procesie ważną rolę. Przeciwciała przeciwko tym patogenom związane są z chorobą wieńcową, a antygeny bakteryjne były identyfikowane w blaszkach miażdżycowych tętnic wieńcowych. Periodontitis zapoczątkowując uwolnienie kaskady czynników pro­cesu zapalnego i powodując dysfunkcję śródbłonka, może mieć wpływ na destabilizację i pękanie blaszki miażdżycowej. Infekcja patogenami za palenia przyzębia, np. Porphyromonasgingivalis wywołuje wśródbłonku naczyń zwiększenie ekspresji molekuł adhezyjnych: cząsteczki adhezji komórkowej naczyń (VCAM-1), cząsteczki adhezji międzykomórkowej (ICAM-1), E-selektyny oraz cytokin prozapalnych - interleukiny 6 i interleukiny 8. Mogą one powodować destabilizację blaszki miażdżycowej i prowadzić do jej pęknięcia z następowym uruchomieniem kaskady czynników procesu krzepnięcia, okluzji naczynia i w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. Eliminacja zaawansowanego periodontitis poprawia funkcję śródbłonka, zmniejsza stężenie markerów zapalenia oraz czynników prozakrzepowych co potwierdza hipotezę, że leczenie chorób przyzębia może obniżyć ryzyko występo­wania epizodów sercowych. Regularna dbałość o uzębienie, w tym miejscowe leczenie chorób przyzębia, stosowanie środków antyseptycznych, a w uzasadnionych sytuacjach antybiotykoterapia, są szczególnie istotne u pacjentów z dużym ryzykiem miażdżycy. Profilaktykę antybiotykiem, mającą na celu zapobieżenie wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia, stosuje się u chorych wysokiego ryzyka, którzy są poddawani ekstrakcjom i implantacjom zębów, leczeniu kanałowemu, zabiegom w obrębie przyzębia zęba bądź usuwaniu kamienia nazębnego. Uważa się, że dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia, znacznie efektywniejsze jest utrzymanie zdrowia i codzienna higieny jamy ustnej, która zmniejsza przej­ściową bakteriemię, niż profilaktyka antybiotykiem przed zabiegami stomatologicznymi.