Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów po przeszczepie nerek - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Anna Wyzgał, Marcin Grabowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
134
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
powikłania sercowo-naczyniowe, przeszczepienie nerki, leczenie immunosupresyjne
Czytaj

Przeszczepienie nerki stanowi uznany sposób leczenia zaawansowanej niewydolności nerek. 5-letnie przeżycie przeszczepów uległo znaczącej poprawie - z 55 do 70%, ale nadal jedną z głównych przyczyn utraty przeszczepionego narządu w pierwszym roku jest zgon pacjenta z czynnym przeszczepem. Powikłania sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną śmiertelności po przeszczepieniu nerek. Szczególną rolę w występowaniu powikłań sercowo-naczyniowych odgrywają czynniki ryzyka, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz zastosowany schemat leczenia immunosupresyjnego.