Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kardiomiopatia przerostowa - przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Adam Śmiałowski, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Zając
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
138
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia przerostowa, kardiowerter defibrylator
Czytaj

Kardiomiopatia przerostowa (HCM) jest jedną z najczęstszych genetycznie uwarunkowanych chorób kardiologicznych i występuje z częstością 1:500. Sposób postępowania terapeutycznego w tej grupie chorych jest wysoce zindywidualizowany i obejmuje: farmakoterapię, ICD, miektomię i ablację przegrody międzykomorowej. Nagły zgon sercowy (SCD) wśród krewnych pierwszego stopnia, omdlenie o nieznanej etiologii, masywny przerost LK, zaburzenia rytmu serca w badaniu holterowskim, to klasyczne wskazania to terapii ICD. Badacze wykazali skuteczność ICD także wśród chorych z obec­nym pojedynczym czynnikiem ryzyka. Chirurgiczna miektomia i ablacja przegrody międzykomorowej prezentują bezpieczny typ nowoczesnej terapii i prowadzi do redukcji gradientu w drodze odpływu LK, zmniejszenia objawów niewydolności krążenia. Jednoczesna miektomia w połączeniu z pla­styką przedniego płatka zastawki mitralnej oraz uwolnieniem z umocowania mięśni brodawkowatych, to skutecznie wielokierunkowe działanie, które ma na celu usunięcie wszystkich patofizjologicznych komponentów SAM. Wydaje się, iż BNP stanowi czuły marker umożliwiający ocenę progresji niewydolności krążenia w kohorcie chorych z HCM. Poniższy artykuł stanowi przegląd najnowszych doniesień klinicznych dotyczących tej jednostki chorobowej.