Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Elektrokardiograficzny obraz ostrego zespołu wieńcowego u 36-letniej kobiety z zespołem preekscytacji - opis przypadku

Autor:
Radosław Bartkowiak, Beata Wożakowska-Kapłon
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
146
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
preekscytacja, zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, zawał serca, elektrokardiografia
Czytaj

W niniejszej pracy opisany został przypadek 36-letniej kobiety z rozpoznanym zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW) leczonej wcześniej fibryno-litycznie z powodu ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST. Zapis elektrokardiograficzny w przebiegu zespołu WPW może imitować elektrokardiograficzne cechy świeżego zawału serca, choć z drugiej strony - może również istotnie utrudnić postawienie rozpoznania u chorego z ostrym zespołem wieńcowym. W opisywanym przypadku typowym dolegliwościom dławicowym towarzyszyły zmiany w zapisie EKG, spełniające kryteria zespołu preekscytacji, aczkolwiek mogące także odpowiadać ostrej martwicy mięśnia sercowego. W wykonanym badaniu echokardiograficz-nym nie stwierdzono odcinkowych zaburzeń kurczliwości, natomiast koronarografia wykazała obecność krytycznego zwężenia gałęzi przedniej zstę­pującej lewej tętnicy wieńcowej. Ponieważ zniekształcenia zapisu EKG w przebiegu preekscytacji, mogą zarówno naśladować jak i maskować ostrą martwicę mięśnia serca, w wybranych przypadkach pomocne może być zastosowanie leków wybiórczo hamujących przewodzenie w drodze dodat­kowej.