Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skrzeplina w lewej komorze imitująca pierwotny guz serca - opis przypadku

Autor:
Joanna Dudziak, Marek Słomczyński, Olga Jerzykowska, Małgorzata Duszyńska, Krzysztof Urbański,Tomasz Łuczak, Andrzej Bolewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
149
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia, chemioterapia, powikłania, leczenie przeciwkrzepliwe
Czytaj

Przedstawiony w niniejszej pracy przypadek dotyczy 19-letniego pacjenta z późną kardiomiopatią po leczeniu chemioterapią, u którego przebieg zaostrze­nia niewydolności serca powikłany był obecnością trudnych do interpretacji mas patologicznych w świetle lewej komory. Wyniki badań obrazowych wskazywały na pierwotny guz serca. Ostateczne rozpoznanie postawiono na podstawie reakcji pacjenta na zastosowane leczenie przeciwkrzepliwe.