Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi Część 1. Mikroflora patologiczna i zmiany kliniczne na błonie śluzowej jamy ustnej

Autor:
Jolanta Pytko-Polończyk, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
140
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
radioterapia, mikroflora jamy ustnej
Czytaj

Wprowadzenie: Radioterapia nowotworów złośliwych głowy i szyi powoduje popromienne uszkodzenie błony śluzowej, co prowadzi do zmiany mikroflory jamy ustnej. Cel pracy: Celem pracy była ocena kliniczna i mikrobiologiczna błony śluzowej jamy ustnej u chorych na raka narządów głowy i szyi przed radioterapią i w trakcie jej trwania. Materiał i metody: Przebadano 41 pacjentów leczonych z powodu raka narządów głowy i szyi, zakwalifikowanych do napromieniowania pierwotnego lub pooperacyj­nego. Oceniano stan kliniczny błony śluzowej jamy ustnej oraz wykonywano badania mikrobiologiczne z wymazów błony śluzowej policzka i popłuczyn z jamy ustnej. Wyniki: W trakcie radioterapii narastały dolegliwości bólowe oraz występowały objawy zapalenia błony śluzowej (oralmucositis) z towarzyszącymi nadżerkami i owrzodzeniami. Jednocześnie ze zmianami klinicznymi pojawiał się wzrost patologicznej flory bakteryjnej oraz intensywne zwiększanie się liczby bakterii należących do tzw. flory fizjologicznej. Zwiększała się również liczba pacjentów, u których wyhodowano grzyby z rodzaju Candida. Wnioski: Zastosowanie radioterapii powoduje uboczne skutki wpływające niekorzystnie na stan kliniczny jamy ustnej. Powstawaniu zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej sprzyja wzrost flory bakteryjnej i grzybiczej.