Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi Część 2. Analiza flory mikologicznej w jamie ustnej

Autor:
Jolanta Pytko-Polończyk, Paweł Krzyściak, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
144
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
radioterapia, kandydoza jamy ustnej
Czytaj

Wprowadzenie: W trakcie trwania radioterapii uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej ułatwiają wzrost grzybów, najczęściej z rodzaju Candida. Cel pracy: Celem pracy była analiza jakościowa i ilościowa flory mikologicznej błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów chorych na raka narządów głowy i szyi-przed napromieniowaniem, w 2. i 4. tygodniu leczenia, a także 4-6 tygodni po zakończeniu radioterapii. Materiał i metody: Przebadano 41 pacjentów leczonych z powodu raka narządów głowy i szyi, zakwalifikowanych do napromieniowania pierwotnego lub pooperacyj­nego. Oceniano gatunki występujących grzybów oraz ich ilość z wymazów błony śluzowej policzka i popłuczyn z jamy ustnej. Wyniki: W trakcie radioterapii zwiększała się liczba pacjentów, od których izolowano grzyby z rodzaju Candida albicans. Najbardziej obfity wzrost grzybów (zlewny) - u 12,2% pacjentów - obserwowano w 4. tygodniu radioterapii. Wnioski: W trakcie radioterapii wzrasta liczba grzybów z rodzaju Candida na błonie śluzowej jamy ustnej, powodując rozwój objawowej kandydozy. Najczęstszym czyn­nikiem etiologicznym kandydozy jest C. albicans.