Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych w Białymstoku

Autor:
Tadeusz Makarowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Agnieszka Gniadek, Anna B. Macura, Marek Sobolewski, Bogumiła Kraszyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
148
Strona końcowa:
154
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, powietrze, pracownie radiologiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Pomieszczenia służby zdrowia charakteryzują się z reguły znaczną koncentracją mikroflory patogennej, co w przypadku obniżenia odporności pacjentów stwarza potencjalne źródło zakażeń wewnątrzszpitalnych. Cel pracy: Ocena częstości występowania patogenów grzybiczych w powietrzu pracowni radiologicznych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w wybranych pracowniach radiologicznych. Materiał do badań stanowiło powietrze pobierane: przy wejściach do budyn­ku, korytarzu oraz w wybranych pomieszczeniach. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS SUPER 100. Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie określana była temperatura i wilgotność powietrza za pomocą termohigrometru PWT-401 firmy Elmetron. Wyniki:. W okolicy ul. Bema największe wartości CFU stwierdzane były po południu, porą jesienną. Taka samą, ale największą ze wszystkich pór roku liczbę kolonii grzybów, zarówno rano, jak i po południu, izolowano w okolicy Białówny, a w okolicy Sienkiewicza -jesienią. W okresie wiosennym liczba grzybów była dużo większa, a ich struktura jest mocniej zróżnicowana, zarówno między pomieszczeniami, jak i w zależności od pory dnia. Latem struktura grzybów była jeszcze bardziej urozmaicona, ale wyraźnie zaczął dominować gatunek Candida albicans. Jesienią struktura grzybów była podobna do tej z okresu wiosennego, z tym że nieco większy był udział 2 grzybów, które wiosną występowały sporadycznie: Acremonium species i Aspergillus species. Zimą we wszystkich budynkach, w większości pomieszczeń, przeważał wzrost grzybów z gatunku Candida albicans. W obecnych badaniach wykazano, iż zarówno wyższa temperatura, jak i większa wilgotność były czynnikami, które w pewnym stopniu wpływały na wartość CFU. Wnioski: Głównym patogenem grzybiczym izolowanym z próbek pobranego powietrza w pomieszczeniach radiologicznych był grzyb Candida albicans. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w liczbie izolowanych grzybów w 1000l powietrza w zależności od pory roku, dnia oraz miejsca lokalizacji badanych pomieszczeń radiologicznych. Temperatura i wilgotność panujące w badanych pomieszczeniach świadczą o korzystnych warunkach do rozwoju grzybów.