Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka biofilmu Candida

Autor:
Magdalena Mnichowska-Polanowska, Magdalena Kaczała, Stefania Giedrys-Kalemba
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
164
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
biofilm, Candida albicans
Czytaj

Zdolność tworzenia morfologicznie i funkcjonalnie heterogennej struktury biofilmu przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida ma decydujący wpływ na inicjo­wanie procesu zakażenia grzybiczego, zwłaszcza na powierzchni tworzyw sztucznych (biomateriałów) oraz u osób z upośledzonym statusem immunologicznym. Niniej­sza praca przed stawia charakterystykę biofilmu Candida w oparciu o aktualną literaturę oraz wyjaśnia różnice między biofilmem grzybiczym a bakteryjnym. Powstawanie i rozwój biofilmu Candida zostały omówione jako zespół procesów: adhezja, filamentacja, komunikacja, rozproszenie komórek z uwzględnieniem poznanych do tej pory genów, kluczowych dla tych zjawisk. Formowanie biofilmu Candida jest procesem złożonym, wymagającym koordynacji różnych szlaków sygnalizacyjnych, o których nasza wiedza wciąż pozostaje fragmentaryczna. Stwierdzenie: "dużo składników, ale mało połączeń" dobrze charakteryzuje stan obecnej wiedzy o biofilmie Candida.