Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu odżywienia u dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn pediatrycznych

Autor:
Aneta Gębala, Grażyna Czaja-Bulsa, Anna Korlatowicz-Bilar, Anna Woźniak-Prajwowska, Marta Ogrodowska, Magdalena Kacperska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
136
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
dzieci, niedożywienie
Czytaj

Wprowadzenie: Niedobór masy ciała jest często pierwszym niespecyficznym objawem wielu chorób wieku dziecięcego, a jego odpo­wiednie leczenie przyczynowe może uchronić dziecko przed poważnymi konsekwencjami rozwojowymi. Cel pracy: Ocena stanu odżywienia i analiza przyczyn niedoboru masy ciała u niemowląt i dzieci starszych. Materiał i metodyka: Retrospektywnie analizowano dokumentację medyczną 571 dzieci, 313 chłopców i 258 dziewczynek w wieku od 1 miesiąca do 18 lat (średnia wieku -4,5 roku) hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Specjali­stycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SSP ZOZ) w Szczecinie w 2007 roku. W grupie dzieci z masą ciała <10 centyla badano przyczyny niedożywienia. Wyniki: Niedobór masy ciała stwierdzono u 124 (21,7%) hospitalizowanych dzieci, w tym u 48 (23%) niemowląt (N) i 76 (20,9%) dzieci starszych (D). Znaczny niedobór masy ciała <3 centyla dotyczył 55 (9,6%) dzieci: N - 26 (12,5%), D - 29 (8%). W grupie z masą ciała 3-10 centyl znalazło się 69 (12%) dzieci: N -22 (10,6%), D -47 (12,9%). Wśród przyczyn niedoboru masy ciała alergię pokar­mową rozpoznano u 28 (22,6%) dzieci: N -16(33%), D-12 (15,8%); wcześniactwo i/lub hypotrofię wewnątrzmaciczną u 22 (17,7%): N - 10 (20,8%), D - 12 (15,8%); chorobę refluksową przełyku (gastroesophagealreflux disease- GERD) u 22 (17,7%): N - 8 (16,7%), D-16(21 %);zapalenie żołądka i dwunastnicy u 18(14,5%): N -2 (4%), D-16(21%); nawracające infekcje u 15 (12,1%): N-4(8,3%), D - 11 (14,5%); lambliozę u 11 (8,9%): N - 3 (6,2%), D - 8 (10,5%); nieswoiste zapalenie jelit u 9 (7,3%): N - 4 (8,3%), D - 5 (6,6%); biegunkę przewlekłą u 7 (5,6%): N-4(5,6%), D-3 (3,9%); celiakię u 2 (1,6%): N-0, D-2 (2,6%), młodzieńcze idiopatyczne zapa­lenie stawów u 2 (1,6%): N - 0, D - 2 (2,6%); mukowiscydozę u 1 (0,8%): N - 0, D - 1 (1,3%). Wnioski: Różne stany chorobowe częściej prowadzą do znacznego niedoboru masy ciała u niemowląt niż u dzieci starszych. Do naj­częstszych przyczyn niedożywienia u niemowląt należy alergia pokarmowa, wcześniactwo i/lub hipotrofia oraz GERD, a u dzieci star­szych GERD oraz zapalenie żołądka i dwunastnicy.