Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza manifestacji pozajelitowej nieswoistych zapaleń jelit u pacjentów w wieku rozwojowym

Autor:
Marika Reszczyńska, Anna Urbańczyk, Eliza Łężyk, Anna Dąbrowska-Gizińska, Joanna Gąsiorowska, Grażyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
145
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, objawy pozajelitowe
Czytaj

Wprowadzenie: Nieswoiste zapalenia jelit (inflammatory bowel disease— IBD) należą do przewlekłych chorób układu pokarmowego. Oprócz objawów z przewodu pokarmowego, w przebiegu IBD obserwuje się dolegliwości ze strony różnych narządów i układów. Cel pracy: Ocena częstości występowania objawów pozajelitowych u dzieci i młodzieży z IBD. Materiał i metodyka: Analizą objęto dokumentację medyczną 61 dzieci i młodzieży z IBD w wieku od 4 do 20 lat (34 pacjentów z cho­robą Leśniowskiego-Crohna (Crohn's disease — CD) i u 27 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa —CU). Przeana­lizowano występowanie takich chorób i objawów, jak: zapalenie stawów, bóle stawów, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żół­ciowych, rumień guzowaty, zgorzelinowe zapalenie skóry, obecność aft w jamie ustnej, kamica układu moczowego, kamica dróg żółciowych, ostre zapalenie trzustki i nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych. Wyniki: Objawy pozajelitowe obserwowane były u 20 analizowanych pacjentów z IBD, co stanowi 33% wszystkich pacjentów. Obser­wowano następujące dolegliwości: zapalenia stawów u 8,8% pacjentów z CD i 7,4% z CU, bóle stawów u 8,8% pacjentów z CD, rumień guzowaty u 2,9% pacjentów z CD i 3,4% z CU, zgorzelinowe zapalenie skóry u 2,9% pacjentów z CD i u 3,4% z CU, afty w jamie ustnej u 20,6% pacjentów z CD, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych u 2,9% pacjentów z CU, hipertransaminazemię u 18,5% pacjentów z CU oraz kamicę układu moczowego u 8,8% pacjentów z CD i u 11,1 % z CU. Wnioski: Objawy pozajelitowe stanowią częsty obraz kliniczny IBD, u pacjentów w wieku rozwojowymi częściej obserwuje się je w CD. Najczęstszą manifestacją pozajelitową w CD jest zapalenie lub bóle stawów oraz afty w jamie ustnej, zaś w CU kamica układu moczowego oraz zapalenie stawów.