Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki wzbudzające i hamujące apoptozę w błonie śluzowej żołądka u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

Autor:
Elżbieta Maciorkowska, Ewa Ryszczuk, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
145
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
apoptoza, Helicobacter pylori, dzieci
Czytaj

Apoptoza jest procesem fizjologicznej, zaprogramowanej śmierci komórki, niezbędnej do utrzymania wewnątrzkomórkowej home­ostazy. W zakażeniu Helicobacter pylori (H. pylori) częstość występowania komórek apoptycznych wzrasta od 3 do 16%. Czynnikami wzbudzającymi procesy apoptozy w zakażeniu H. pylori są: czynniki zjadliwości - VacA, CagA, lipopolisacharyd (LPS), peptyd akty­wujący monocyty, amoniak, ureaza, prozapalne cytokiny. Z drugiej strony, istnieją 2 podstawowe szlaki patogenetyczne, poprzez które przebiegają procesy apoptozy w błonie śluzowej gospo­darza. Wyróżniamy tu szlak patogenetyczny zewnętrzny, czyli receptorowy, zachodzący przy udziale takich receptorów, jak CD95 i receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal factorgrowth receptor— EGFR), oraz szlak patogenetyczny wewnętrz­ny, zachodzący przy udziale białek mitochondrialnych z rodziny bcl-2. Mechanizmy apoptozy powinny być rozważane już u pacjentów pediatrycznych zakażonych H. pylori, gdyż apoptoza w zapaleniu błony śluzowej żołądka może mieć ważne implikacje kliniczne. Wyniki badań wskazują na możliwość udziału apoptozy w patogene­zie choroby wrzodowej żołądka, zaś w przebiegu wieloletniego zakażenia H. pylori nasilona apoptoza, niezrównoważona wzmożoną proliferacją, może prowadzić do zaniku błony śluzowej żołądka.