Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Związek dziedziczenia polimorfizmu genów TAP-1 i TAP-2 z atopowym zapaleniem skóry

Autor:
Aleksandra Wilkowska, Bogusław Neboszytko, Monika Zabłotna, Jadwiga Roszkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
65
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, ARMS-PCR, polimorfizm genetyczny, geny TAP-1 i TAP-2
Czytaj

Wprowadzenie: Atopowe zapalenie skóry (azs) jest jedną z najczęstszych chorób atopowych. W jej powstawaniu odgrywają rolę zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne. Wiadomo, że choroba dziedziczy się wielogenowo, jednak geny zaangażowane w powstawanie i rozwój choroby nie zostały w sposób jednoznaczny określone. Jednym z czynników odgrywających rolę w powstawaniu atopii jest proces wewnątrzkomórkowego przetwarzania antygenów, w którym uczestniczą m.in. produkty białkowe genów TAP-1 i TAP-2. Geny TAP są polimorficzne. Opisano cztery allele genu TAP-1 i osiem alleli genu TAP-2. Cel pracy: Celem pracy było określenie, czy istnieje związek między występowaniem azs a dziedziczeniem określonego wariantu polimorficznego genów TAP-1 i TAP-2. Materiał i metody: Badaniami objęto łącznie 127 osób w wieku od 2 do 47 lat. W badanej grupie były 52 osoby z atopowym zapaleniem skóry i 75 osób zdrowych. Atopowe zapalenie skóry rozpoznawano na podstawie kryteriów Hanifina i Rajki. U 88 osób za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA określono poziom przeciwciał klasy IgE. U wszystkich osób oznaczono polimorfizm genów TAP-1 i TAP-2, stosując metodę allelo-specyficznej reakcji łańcuchowej polimerazy (ARMS-PCR). Wykonano amplifikację obu dimorficznych regionów genu TAP-1 oraz czterech miejsc dimorficznych genu TAP-2, co pozwoliło na określenie genotypów badanych osób. Wyniki: U osób z azs częściej niż u osób zdrowych występował allel B (10,6%) i genotyp AB genu TAP-1 (15,4%) (zdrowi - odpowiednio 4,0% i 6,7%). W przypadku genu TAP-2, nie stwierdzono różnic między porównywanymi grupami. Wnioski: 1) Otrzymane wyniki badań sugerują związek między występowaniem atopowego zapalenia skóry a polimorfizmem genu TAP-1. 2) Nie stwierdzono związku między występowaniem atopowego zapalenia skóry a polimorfizmem genu TAP-2.