Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niespodziewane u więźnięcie kapsułki endoskopowej w prawidłowym jelicie cienkim

Autor:
Małgorzata Sładek, Stanisław Pieczarkowski, Krzysztof Fyderek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
187
Strona końcowa:
190
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
endoskopia kapsułkowa, niedrożność jelit, dzieci
Czytaj

Pomimo, że endoskopia kapsułkowa jest mało inwazyjnym badaniem obrazowym jelita cienkiego, to jednak niesie z sobą ryzyko uwięź -nięcia kapsułki w przewodzie pokarmowym. Opisywane w piśmiennictwie przypadki, zarówno dające objawy jak i bezobjawowe, były spowodowane obecnością nieprawidłowości w obrębie jelit lub jamy brzusznej W pracy przedstawiono przypadek uwięźnięcia kapsułki endoskopowej u 14-letniego chłopca z chorobą Leśniowskiego-Crohna w prawidłowym jelicie cienkim, które spowodowało objawy upośledzenia drożności przewodu pokarmowego. Przygotowanie przewodu pokarmowego, poprzedzające badanie kolono-skopowe, ułatwiło przejście kapsułki przez zastawkę krętniczo-kątniczą i tym samym jej endoskopowe usunięcie. Możliwość uwięź­nięcia kapsułki endoskopowej, nawet przy prawidłowym badaniu pasażu przewodu pokarmowego, jak również potencjalna koniecz­ność interwencji farmakologicznej, chirurgicznej lub endoskopowej, powinna zostać przedstawiona w informacji dla pacjenta.