Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Oparzenie kanału odźwiernika po połknięciu baterii u 10-miesięcznego chłopca - opis przypadku

Autor:
Karolina Piwczyńska, Marek Woynarowski, Paweł Nachulewicz, Michał Szczepański, Ewa Orłowska, Danuta Celińska-Cedro, Jarosław Kierkuś
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
191
Strona końcowa:
193
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
ciało obce, przewód pokarmowy, połknięcie baterii
Czytaj

Większość ciał obcych połkniętych przez dzieci bez trudu pasażuje się przez przewód pokarmowy i nie wywołuje żadnych objawów. Zdarzają się jednak przypadki, gdy połknięte ciało obce staje się zagrożeniem dla zdrowia lub życia dziecka. W pracy opisano przypa­dek 10-miesięcznego chłopca, u którego niezauważone przez opiekunów połknięcie baterii, doprowadziło do zmian oparzeniowych w odźwierniku. Omówiono objawy kliniczne, techniki diagnostyczne i postępowanie lecznicze w przypadku podejrzenia połknięcia ciała obcego. Opisywany przypadek zwraca uwagę na fakt, że nagle występujące objawy z układu oddechowego (takie jak kaszel, świst oddechowy, stridor) lub przewodu pokarmowego (zaburzenia połykania lub pasażu), nakazują wzięcie pod uwagę możliwości niezau­ważonego połknięcia ciała obcego.