Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie płata rotacyjnego Riegera w odtwarzaniu końca nosa po wycięciu nowotworów

Autor:
Elżbieta Wojszwiłło-Geppert, Adam Włodarkiewicz, Jan Paliszewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
23
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
płat Riegera, rekonstrukcja końca nosa
Czytaj

Wprowadzenie: Ubytki chirurgiczne po wycięciu nowotworów końca nosa stanowią trudny problem rekonstrukcyjny - odtworzyć należy wypukłą i bardzo widoczną jednostkę estetyczną twarzy. Wśród wielu metod odtwórczych na uwagę zasługuje rotacyjny płat Riegera, powstały w wyniku uruchomienia tkanek grzbietu oraz bocznych ścian nosa wraz z trójkątnym płatem z gładzizny. Umożliwia on zaopatrzenie ubytków obwodowej części nosa, a także w połączeniu z innymi płatami - rozleglejsze rekonstrukcje nosa. Cel pracy: Przedstawienie własnej oceny użyteczności płata Riegera w zaopatrywaniu ubytków końca nosa, zarówno powierzchownych, jak i obejmujących jego pełną grubość. Materiał i metody: Płat Riegera zastosowano u czterech chorych w wieku od 56 do 74 lat. U dwóch osób był to płat klasyczny. U dwóch, z ubytkami głębszymi, stanowił on część rekonstrukcji złożonej, w skojarzeniu z innymi płatami: uszypułowanym podskórnie i odwróconym z brzegu ubytku. Wyniki: Zarówno estetyczne, jak i czynnościowe wyniki okazały się zadowalające. Doskonałe unaczynienie płata zapewniło niepowikłane gojenie i w ubytkach powierzchownych, i w głębokich, gdzie łączono go z innymi płatami. Niewielkie wtórne zniekształcenia ustępowały samoistnie w okresie przebudowy. Wnioski: Płat Riegera umożliwia zaopatrzenie ubytków końca nosa tkankami bardzo dobrze ukrwionymi, o odpowiedniej barwie, grubości i spoistości.