Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciężkie powikłania cewnikowania serca i zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci - retrospektywna analiza jednoośrodkowa

Autor:
Tomasz Moszura, Małgorzata Świątnicka-Lutnicka, Paweł Dryżek, Wojciech Krajewski, Michał Markiewicz, Jacek Moll, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
177
Strona końcowa:
180
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
powikłania, cewnikowanie serca, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo stałego rozwoju nieinwazyjnych metod diagnostycznych, postępu w leczeniu wad wrodzonych układu sercowo–naczyniowego u dzieci cewnikowanie serca i zabiegi kardiologii interwencyjnej nadal są nieodzowne. Pomimo zastosowania coraz bezpieczniejszego sprzętu i środków kontrastowych do procedur inwazyjnych, nadal badania te wpływają na częstość występowania poważnych, niepożądanych zdarzeń. Cel pracy: Ocena czynników ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań podczas wykonywania cewnikowania serca i zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 1622 kolejnych pacjentów z wadą wrodzoną serca, diagnozowanych i leczonych w latach 2004-2008 w pracowni hemodynamiki. Ocenie poddano: wiek pacjentów, rodzaj wykonywanej procedury i typ wady wrodzonej serca, stan ogólny pacjenta przed badaniem oraz stopień złożoności wrodzonej wady serca wymagającej wieloetapowego leczenia operacyjnego i postępowania diagnostyczno-interwencyjnego Wyniki i wnioski: Ogólna liczba poważnych, niepożądanych zdarzeń stosunku do wszystkich przeprowadzonych badań wynosiła 1,7% (29 pacjentów) i nie zmieniała się istotnie w poszczególnych ocenianych latach. W ocenianym okresie 3 pacjentów zmarło, a 14 wymagało postępowania resuscytacyjnego. Wpływ na częstość wystąpienia powikłań miały: wiek okresu noworodkowego i wczesno niemowlęcego, krytyczny stan pacjenta przed badaniem oraz rodzaj i stopień skomplikowania wykonywanej procedury interwencyjnej