Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Operacje oszczędzające zastawkę aortalną - wyniki odległe

Autor:
Sebastian Batkiewicz, Rafał Pawlaczyk, Dariusz Jagielak, Krzysztof Jarmoszewicz, Piotr Siondalski, Krzysztof Szyndler, Jan Rogowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
186
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niedomykalność aortalna, tętniak aorty wstępującej, operacje oszczędzające
Czytaj

Wprowadzenie: Od ukazania się pierwszych doniesień na temat operacji aorty wstępującej oszczędzających zastawkę aortalną minęło 17 lat. Od tego czasu zabiegi te weszły na stałe do kanonu procedur kardiochirurgicznych. Cel pracy: Mimo różnic w założeniach techniki remodelingu i reimplantacji, cele obu są takie same: zachowanie własnej zastawki aortalnej chorego, uniknięcie antykoagulacji i tym samym redukcja powikłań krwotocznych i zatorowo-zakrzepowych, zmniejszenie ryzyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Materiał i metody: Analizowana grupa to pacjenci, u których wykonano procedurę oszczędzającą zastawkę aortalną w okresie 5 lat. 29 pacjentów zoperowano sposobem Davida, 10 sposobem Yacouba. 2 pacjentów zmarło w ciągu 30 dni po zabiegu (6%). Na początku 2008 r. przeprowadzono kontrolne badanie echokardiograficzne u 35 pacjentów. Najdłuższy okres obserwacji to 5,1 roku, najkrótszy 1,1 roku, średni 3,1 roku. U 2 pacjentów konieczna była reoperacja w celu wymiany zastawki aortalnej. 3 pacjentów zmarło (8,57%) później niż 30 dni od zabiegu: 2 zmarło z powodu nowotworu, 1 osoba (3%) zmarła z przyczyn kardiologicznych. Zdecydowana większość pacjentów w obserwacji odległej prezentowała niewielkie objawy niewydolności krążenia NYHA I i NYHA II, tylko jedna osoba sklasyfikowana została do grupy NYHA III. Wyniki: W kontrolnym badaniu ECHO u 13 (46%) pacjentów oceniono niedomykalność zastawki aortalnej jako +, u 13 (46%) pacjentów jako ++ oraz u 2 (7%) pacjentów jako +++. U 60-letniego pacjenta po operacji Davida z niedomykalnością aortalną +++ stwierdzono dodatkowo dużą niedomykalność mitralną. W kontrolnym badaniu ECHO po 3 miesiącach stwierdzono progresję choroby, w efekcie czego pacjent został zakwalifikowany do reoperacji i wymiany zastawek mitralnej i aortalnej. Wnioski: Operacje Davida i Yacouba są procedurami efektywnymi w ocenie średnio-odległej. 90% pacjentów nie wymagało operacji wymiany zastawki aortalnej. Pacjenci dobrze tolerują małą i niedużą falę niedomykalności aortalnej.