Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola endoteliny-1 w chorobach układu sercowo-naczyniowego oraz w schorzeniach pozasercowych u dorosłych i dzieci

Autor:
Jacek Skiendzielewski, Bożena Werner
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
204
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
endotelin-1, receptory endoteliny, choroby układu sercowo–naczyniowego, wrodzone wady serca
Czytaj

Endotelina-1 (ET-1) została odkryta i wyizolowana niespełna 20 lat temu. Od tamtego czasu wykazano jej znaczenie w patofizjologii wielu chorób, zwłaszcza układu sercowo–naczyniowego. Niektóre badania wskazują nawet na wyższość endoteliny-1 nad peptydami natriuretycznymi jako czynnika prognostycznego u chorych z niewydolnością serca. Dzięki szczegółowemu poznaniu metabolizmu tego peptydu możliwe było wprowadzenie skutecznych leków w terapii nadciśnienia płucnego. Podejmowane są ponadto próby zastosowania antagonistów receptora endoteliny-1 w leczeniu niewydolności serca i niewydolności nerek. Rośnie zainteresowanie rolą układu endotelin w patofizjologii niewydolności serca i nadciśnienia płucnego u dzieci z wrodzonymi wadami serca.