Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wady z przeciekiem lewo-prawym u dorosłych przed i po leczeniu zabiegowym

Autor:
Julita Niewiadomska, Mirosław Kowalski, Ewa Kowalik, Piotr Hoffman
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
205
Strona końcowa:
209
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wrodzone wady serca, przeciek lewo-prawy
Czytaj

Chorzy z wrodzoną wadą serca trafiają z czasem pod opiekę kardiologów zajmujących się dorosłymi. Wady przeciekowe stanowią około 50% wrodzonych wad serca. Ich cechą charakterystyczną jest zwiększony przepływ płucny z wtórnym tętniczym nadciśnieniem płucnym. Osoby te wymagają, ze względu na przebyte leczenie zabiegowe, okresowej kontroli lekarskiej. Nierzadko wadę przeciekową rozpoznaje się dopiero u dorosłych. W niniejszej publikacji przedstawiono problemy związane z prowadzeniem dorosłych wymagających zabiegu lub będących po zabiegu kardiochirurgicznym wrodzonych przeciekowych wad serca.